Stroomverdelers

Deze kleppen splitsen de stroom die van één lijn komt, tot 2 stromen die gelijk of proportioneel aan elkaar zijn. Het percentage waarmee de uitgangsstromen worden gesplitst, is een functie van de diameter van de interne gaten van de klep, daarom is de stroomverdeling niet instelbaar.Meestal wordt deze klep gebruikt in de volgende situaties:- twee actuatoren (met dezelfde afmetingen, gevoed door dezelfde pomp, aangestuurd door dezelfde directionele klep, zonder een starre verbinding ertussen) moeten gelijktijdig in en uit bewegen, elk zonder te worden beïnvloed door de belasting die op de andere werkt- voor de gesynchroniseerde uitgangsbeweging van twee lineaire actuatoren gekoppeld aan dezelfde belasting (bijvoorbeeld laadplatforms, steigers, enz.)